NAPI LELKI MENÜ 2016.4.12

2016.04.12 07:16
7,1


A pecséttel megjelöltek Izráel tizenkét törzséből

Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra.
        Jer 49,36; Dán 7,2; Zak 6,5      
7,2 Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,                
7,3 és így szólt: Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit.         Ez 9,4.6      
7,4 És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak pecséttel megjelölve Izráel fiainak minden törzséből:                
7,5 Júda törzséből tizenkétezren voltak pecséttel megjelölve, Rúben törzséből tizenkétezren, Gád törzséből tizenkétezren,                
7,6 Ásér törzséből tizenkétezren, Naftáli törzséből tizenkétezren, Manassé törzséből tizenkétezren,                
7,7 Simeon törzséből tizenkétezren, Lévi törzséből tizenkétezren, Issakár törzséből tizenkétezren,                
7,8 Zebulon törzséből tizenkétezren, József törzséből tizenkétezren, Benjámin törzséből tizenkétezren voltak pecséttel megjelölve.              

Jelenések könyve

Belegondolva, ezt a hatalmas univerzumot, amely körülvesz bennünket, és amelybe mi is beletartozunk, amelyben ha láthatatlanul is, de benne van Isten országa, vajon hogyan tudja a Mindenható igazgatni? Angyalai által, akik hallva parancsát, teljesítik azt. Azok az angyalok, akiknek megadatott, hogy széllel ártsanak az embereknek és a természetnek, most az ÚR mindaddig betiltotta, amíg meg nem lesznek jelölve szolgái. Nem szeretnék belemenni a számmisztikába, de azért annyit had említsek meg, hogy az igében megfogalmazott Izráel tizenkét törzséről van szó, szorozva tizenkétezer emberről. Tizenkét hónap van egy évben. Jézusnak tizenkét tanítványa volt, és mi is, akik Őt elfogadjuk, Hozzá tartozunk. Hiszen nem csak kedvtelésből váltott meg saját vérén bennünket, hanem szeretetből. Igyekezzünk mi is teljesíteni parancsát, ahogyan az angyalok is szokták. Tegyen bennünket is pecsétjéül, hogy el ne vesszünk ebben a hatalmas világegyetemben. Ámen