NAPI LELKI MENÜ 2016.4.11

2016.04.11 08:00
6,9


Az ötödik pecsét

És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak.
               
6,10 És hatalmas hangon kiáltották: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?                
6,11 Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.                
6,12


A hatodik pecsét

És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel, a hold pedig egészen olyan lett, mint a vér,
        Jel 11,13; 16,18; Ézs 13,10; Jóel 2,10; 3,4; 4,15; Mt 24,29; Mk 13,24-25; Lk 21,25      
6,13 és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza;         Ézs 34,4; Jel 16,20      
6,14 az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.                
6,15 A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között,         Ézs 2,19.21      
6,16 és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a Bárány haragja elől,         Hós 10,8; Lk 23,30      
6,17 mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és akkor ki állhat meg?         Jóel 2,11; Mal 3,2      

Jelenések könyve

Az ötödik pecsét feltörése jelenti a megöletett szentek kiáltását az oltár alól, akiket Isten igéjéért és bizonyságtételükért öltek meg, amit még a legkönyörtelenebb üldözésben és kínokban is megtartottak. Kérik az ÚR Jézus Krisztustól, hogy szolgáltasson igazságot a földön és ítélje el a bűnösöket. De még nem teljes a létszám. Meg kell várniuk míg betelik a számuk. Egyenlőre csak fehér ruha adatott nekik és még várniuk kell. Nem lehet sürgetni az Urat, nem lehet sürgetni az időt. Semmit sem érünk el vele, ha nyugtalanul követelődzünk, csak tegyük azt amit tennünk kell, amit Isten elvár tőlünk. Továbbra is hirdessük az igét. Tegyünk bizonyságot Krisztusról, hogy terjedjen Isten országa ezen a földön. Terjedjen az ige körünkben. Hadd szerezzen tudomást mindenki róla. Mert jön majd a hatodik pecsét feltörése, amelynél azok, akik nem fogadták el Isten igéjét és üldözték szolgáit, kérni fogják a hegyeket és a sziklákat, hogy inkább hulljanak rájuk és rejtsék el őket az ÚR Jézus Krisztus orcája elől. De azok, akik Krisztust követve, Isten igéje szerint szeretetben élnek, azoknak nem kell félniük semmitől, sem az üldözéstől, sem a haláltól, sem a földrengésektől, a sötétségtől, a csillagok hullásától, mert az ÚR megmenti és megőrzi lelküket. Ámen