NAPI LELKI MENÜ 2016.4.1

2016.04.01 10:08
2,8


Levél a szmirnai gyülekezethez

A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt:
        Ézs 44,6; 48,12; Jel 1,17; 22,13      
2,9 Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.                
2,10 Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.                
2,11 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.         Jel 20,14; 21,8

Jelenések könyve

Ha nyomorúság látogat, vagy szegénységben élsz, de Jézust a szívedbe engedted, akkor nagyon boldog és gazdag vagy. Valaki mindenét feladta, nem maradt már mása csak a Bibliája, de akkor is nagyon boldognak és gazdagnak érezte magát. Ugyanis az ember lelkileg Jézusban mindent megtalálhat, ahogyan a boldogságot úgy a gazdagságot is. A szmirnai gyülekezetet nyomorúsága és szegénysége miatt egyesek káromolták, akik zsidóknak vallották magukat, pedig nem voltak azok, - mondta az ÚR. Ma is vannak olyan emberek, akik engedve a Sátánnak saját gyülekezeteiket ócsárolják, szennyezik, bemocskolják, de arra kérek mindenkit, hogy ne vegyék őket figyelembe, még ha nyomorúságot is kell elszenvednünk, mert az ÚR biztat bennünket, hogy csak legyünk mindvégig hűek és elnyerjük Tőle az élet koronáját, ami mindennél fontosabb. Ámen