NAPI LELKI MENÜ 2016.3.9

2016.03.09 07:36
19,16


A gazdag ifjú
(Mk 10,17-27; Lk 18,18-27)

Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek?
               
19,17 Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat!                
19,18 Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket: "Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan,         2Móz 20,13-16      
19,19 tiszteld apádat és anyádat", és "szeresd felebarátodat, mint magadat!"         3Móz 19,18      
19,20 Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?                
19,21 Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!                
19,22 Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.                
19,23 Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.                
19,24 Ismét mondom nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.                
19,25 Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor kicsoda üdvözülhet?                
19,26 Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.         1Móz 18,14      
19,27


A tanítványok jutalma
(Mk 10,28-31; Lk 18,28-30)

Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz?
               
19,28 Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is tizenkét trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett.         Jel 3,21      
19,29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.                
19,30 De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.      

Máté evangéliuma

A vagyon, olyan mint egy leküzdhetetlen akadály az örök életbe való jutásnál. A gazdag ifjú annak ellenére, hogy Isten törvényét mind betartotta érezte, hogy valamilyen fogyatkozás mégis csak van benne, és ez éppen a vagyona volt. Az ÚR Jézus Krisztus, azt kérte tőle, hogy adja el mindenét, ossza szét a szegényeknek és kincse lesz a mennyben. Utána menjen és kövesse Őt. Így válik tökéletessé az ember, addig mindig valamilyen fogyatkozás lesz benne. Mivel az ifjúnak nagy vagyona volt, nem tudott megválni tőle és szomorúan távozott. Elhagyta Jézust. A mai világban is sokakat visszatart vagyonuk az örök élettől.

Kíváncsi vagyok, hogy mi lett a gazdag ifjúval? Valószínű, hogy elmulasztotta a nagy lehetőséget elnyerni az örök életet és bejutni a mennybe. Akik elhagyják mindenüket Jézusért, az Ő nevéért, azok megöröklik az örök életet és százszorosát kapják vissza. Ezért mondja Jézus: Az elsőkből lesznek utolsók és az utolsókból elsők. Kövessük Jézust és ne hagyjuk el Őt, mert az örök élet sokkalta fontosabb mindennél. Ámen