NAPI LELKI MENÜ 2016.3.7

2016.03.07 07:54
18,21


A gonosz szolga

Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is?
               
18,22 Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.         1Móz 4,24      
18,23 Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit.         Jak 2,13      
18,24 Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal volt adósa.                
18,25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg.                
18,26 A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked.                
18,27 Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.                
18,28 Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol!                
18,29 Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked.                
18,30 De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását.                
18,31 Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.                
18,32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.                
18,33 Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?                
18,34 És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását.                
18,35 Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének.                

Máté evangéliuma

A gonosz nem tud megbocsátani, de az ÚR Jézus Krisztus igen. Az ÚR számtalanszor megbocsátott már nekem, akkor én miért ne tudjak megbocsátani az ellenem vétkezőnek? Urunk bocsásd meg a mi bűneinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, imádkozzuk a Miatyánkban. Nemrég nagyon megharagudtam egy valakire, akkor Isten ezt világosította meg előttem az imából és nyomban elszállt minden sértődöttségem, haragom, bosszúságom az ellenem vétkezővel szemben. Olyan csodálatos béke töltötte be szívemet és már nem gondoltam semmilyen bosszúvágyra. Már csak sajnálattal nézek és gondolok arra a másikra és imádkozom érte.

Gyönyörűen tudnánk élni egymás mellett, ha élnénk a megbocsátás lehetőségével, ha hallgatnánk az ÚR szavára. Tegyük hát szívügyünkké igéjét, hogy békés életünk lehessen. Ámen