NAPI LELKI MENÜ 2016.3.5

2016.03.05 09:04
17,14


A holdkóros fiú meggyógyítása
(Mk 9,14-29; Lk 9,37-43a)

Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte,
               
17,15 és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved: gyakran esik a tűzbe meg a vízbe is.                
17,16 Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.                
17,17 Jézus így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!                
17,18 Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.                
17,19 Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni?                
17,20 Ő így válaszolt: Kishitűségetek miatt. Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda - akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.                
17,21 Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.         Ez a vers egyes kéziratokban nem található      
17,22


Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról
(Mk 9,30-32; Lk 9,43b-45)

Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus: Az Emberfia emberek kezébe adatik,
               
17,23 és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak.                
17,24


Jézus megfizeti a templomadót

Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle: A ti mesteretek nem fizet templomadót?
        2Móz 30,13      
17,25 De igen - felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte: Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: a fiaiktól vagy az idegenektől?                
17,26 Miután így felelt: Az idegenektől - Jézus ezt mondta neki: Akkor tehát a fiak szabadok.                
17,27 De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad! Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted!              

Máté evangéliuma

Jézusnak még mindig szenvednie kell bennünket kishitűségünk miatt. Ha csak olyan hitünk lenne mint a mustármag, hegyeket tudnánk elmozdítani. Vajon milyen hegy tornyosul életünkben, hogy akadályoz előmenetelünkben, akadályoz bennünket az ördög elűzésében? A hitetlenség és még sok minden az. Egyik istentisztelet után borítékban mustármagocskákat osztottam a híveknek, hogy emlékezzenek Jézus igéjére. Ha földben befogan a mag, milyen terebélyes fává növekszik. Páran visszajelezték, hogy beültették a mustármagot. Ha Isten igéje meggyökerezik szívünkben terebélyes hitté növekszik, amely leküzd mindeneket, még a haláltól való félelmet is, amelyről nem szeretünk beszélni. Jézus ismételten beszélt tanítványainak haláláról. Készítette fel őket erre a borzalmas eseményre, hogy ne érje őket váratlanul. Nekünk is készülnünk kell a halálra, hogy egyszer bekövetkezik. De ha erős lesz bennünk a hit, nem fogunk tőle félni, mert fogjuk tudni, hogy a halál csak átmenetel az örök életbe, amely nem igényel semmilyen pénzbeli belépőt. Nem szükséges, hogy be legyen fizetve a templomadód, mert ha erős hited lesz, akkor magadtól fogod tudni mi a kötelességed, anélkül, hogy valakinek figyelmeztetnie kellene rá téged. Jézusnak nem kellett volna fizetnie Egyházfenntartói járulékot, de hogy ne botránkoztassa meg őket, kifizette azt. Tegyünk mi is pontosan úgy, ahogyan azt Urunk tette, hogy tovább ne kelljen szenvednie bennünket, hogy erősen meg tudjunk állni a hitben és hogy az ördögök meneküljenek előlünk. Ámen