NAPI LELKI MENÜ 2016.3.4

2016.03.04 23:36
17,1


Jézus megdicsőülése
(Mk 9,2-13; Lk 9,28-36)

Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre.
               
17,2 És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság.         2Pt 1,16-18      
17,3 És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal.                
17,4 Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.                
17,5 Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!                
17,6 Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket.                
17,7 Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek!                
17,8 Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.                
17,9 Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül.                
17,10 Erre megkérdezték tőle tanítványai: Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?                
17,11 Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent.                
17,12 Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak: így fog szenvedni tőlük az Emberfia is.                
17,13 Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.             

Máté evangéliuma 

Nincs áldottabb dolog annál mint mikor a mindenható Isten valakire azt mondja: Ez az én szeretett gyermekem. Ezt jelentette ki egyszülött Fiáról, az ÚR Jézus Krisztusról a színeváltozás hegyén.

Reá kell hallgatnunk és minden rendben lesz. Nem szabad hallgatni másra. Egyedül Őt kell követnünk. Azt kell tennünk, amit mond nekünk. Péterék, annyira jól érezték magukat, hogy a hegyen akartak maradni, de nem szabad leragadni egy bizonyos szinten, hanem menni kell tovább a megdicsőülés útján. A megdicsőült Jézus, igéje és Szentlelke által vezet el bennünket a célba. Tekintsünk fel és meglátjuk Őt. Senki mást nem fogunk szemlélni az Úrnál kívül, hogy más valami, vagy más valaki el ne vonja tekintetünket Róla! Ámen