NAPI LELKI MENÜ 2016.3.21

2016.03.21 07:23

A talentumok

14„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. 17Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. 18Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. 19Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 22Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. 23Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 24Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. 25Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. 26Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? 27Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. 30A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” 

Máté evangéliuma 25

A Mindenható mindenkinek adott talentumot. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem kapott, mert van olyan is, akkor még nem ismerte fel. A szülők, vagy a tanárok, akiknek feladatuk lett volna felismertetni vele, nem tették meg. Elmulasztották. Valakire azt szokták mondani: ezer mester, más valakire, virtuóz, élsportoló, jó politikus, kiváló tanár, jó tanuló, szorgalmas dolgozó, precíz, ékesszóló, jó anya, jó feleség, jó férj és így tovább. Ezt kell becsületesen fejlesztenie az embernek. Nem szabad restnek lennie benne, mert különben elvétetik tőle, és Isten kiveti őt az örök sötétségre.

Kassán, ismertem egy fiatal embert. Kiváló szakértője volt professziójának. Dicsérték őt a többiek és egyszer, mintha miden tudását, ügyességét elveszítette volna. Hogy miért? Mert elásta talentumát és nem gyarapította. Egy idő múlva restnek bizonyult benne.

Így van ez az ÚR Jézus Krisztusba vetett hittel is, erősödni, növekedni kell benne. Nem szabad elásnunk, takargatnunk hitünket, mert elvétetik tőlünk és csak akkor lesz sírás és fogcsikorgatás. Már többektől hallottam, hogy neki nem kell templom, gyülekezet, mert ő otthon is tud imádkozni, és utána meg kezdenek panaszkodni Istenre, hogy miért bocsátotta rájuk a könyörtelen sorsot.

Erősödjünk hitünkben és ne szégyelljük mások előtt sem, hogy az ÚR megajándékozzon bennünket. Tegnap, húsvéti játszóházat szerveztünk gyerekeinknek, ahol mindenkinél előjöttek ezek a talentumok és az ÚR Jézus Krisztus gazdagon megajándékozta őket még a segítőket, szolgálattevőket is. Így hát mindannyian örömmel és boldogan távozhattunk otthonainkba. Fejleszd és gyarapítsd talentumodat továbbra is, hogy az ÚR gazdagon megajándékozzon téged. Ámen