NAPI LELKI MENÜ 2016.3.2

2016.03.02 06:35
16,1


A farizeusok jelt kívánnak
(Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39)

A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik.
               
16,2 Ő azonban így válaszolt nekik: Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég.         Lk 12,54-56      
16,3 Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?         Egyes kéziratokból Jézus szavai hiányoznak      
16,4 Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment.                
16,5 Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.                
16,6 Jézus így szólt hozzájuk: Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!                
16,7 Ők pedig így gondolkodtak magukban: Nem is hoztunk kenyeret!                
16,8 Tudva ezt Jézus, így szólt hozzájuk: Miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek?                
16,9 Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezer ember öt kenyerére, és arra, hány kosárra valót szedtetek össze?                
16,10 A négyezer ember hét kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hány kosár maradékot szedtetek össze?                
16,11 Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!                
16,12 Ekkor megértették: nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.              

Máté evangéliuma 

Mindig valamilyen jelt, csodát szeretnénk látni Jézustól. Nem elégszünk meg azzal a csodával, hogy egy új napra virrasztott fel minket, mert az is csoda, hogy egy új nappal ajándékoz meg bennünket. Ez a nap is a kegyelem ideje és az üdvösség napja. Az is csoda, hogy van eledelünk, ruházatunk, tető a fejünk felett. Az is csoda, hogy biztonságban élhetünk. Én mindenre rácsodálkozom, mert minden az ÚR Jézus Krisztustól van, Tőle származik, és Neki köszönhetek mindent. Csakhogy az ember mindig megfeledkezik ezekről a csodákról, ahogyan a tanítványai is megfeledkeztek az emberek Jézus általi megvendégeléséről. Jelen voltak a kenyér megsokasításánál, látták, ahogyan az ÚR megtörte, hálát adott az Atyának és odaadta nekik, hogy osszák szét és egyenek. És most pánikba esetek, hogy nem vittek magukkal kenyeret, nincs kenyerük, és nem lesz mit enniük.

Nem értették, hogy miről beszélt Jézus, hogy nem a kenyérről, hanem a farizeusok kenyeréről, a farizeusok kovászáról. Óvakodnunk kell attól, hogy kételkedjünk Jézus isteni voltában, csoda erejében. Vegyük mindig észre az Úrnak napi csodatetteit, jeleit életünkben és adjunk Neki hálát mindenért. Ámen