NAPI LELKI MENÜ 2016.3.18

2016.03.18 05:39
24,3


A nagy megpróbáltatás ideje
(Mk 13,3-20; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22)

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?
               
24,4 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket!         2Thessz 2,3      
24,5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.                
24,6 Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég.                
24,7 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé.                
24,8 De mindez a vajúdás kínjainak kezdete.                
24,9 Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.                
24,10 Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.                
24,11 Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.                
24,12 Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet.         2Thessz 2,10; 2Tim 3,1-5      
24,13 De aki mindvégig kitart, az üdvözül.                
24,14 Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.                
24,15 Amikor tehát meglátjátok, hogy "a pusztító utálatosság" ott áll a szent helyen - erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! -,         Dán 9,27; 11,31; 12,11      
24,16 akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe,                
24,17 aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit,                
24,18 és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját.                
24,19 Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban!                
24,20 Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök.                
24,21 Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.         Dán 12,1      
24,22 Ha nem rövidíttetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.              

Máté evangéliuma 

Még olvasni, hallani is kellemetlen, hát akkor megélni, milyen borzasztó, hogy az ÚR Jézus Krisztus nevéért megkínoznak, megölnek bennünket és gyűlöl minket minden nép. Ez az igazi megpróbáltatás, aki mindvégig kitart benne az üdvözül. Ne hagyjuk magunkat mások által félrevezettetni, megtéveszteni, mert akkor elveszítjük üdvösségünket, amely az ÚR, szent vére által szerzett legdrágább kincsünk. Szilárdan ragaszkodjunk hozzá, még ha szenvedésen is kell átmennünk. Az ember haragja elől még elmenekülhetünk, de Isten haragja elől, ugyan hova menekülhetnénk? Mindenhol megtalál bennünket az ÚR. Választottait magával ragadja. Kimenti őket ebből a nyomorúságból. Imádkozzunk Hozzá, hogy ez a kimenekülés velünk történjen meg és hogy mindvégig megálljunk a megpróbáltatásban, szeretetben és a hitben. Ámen