NAPI LELKI MENÜ 2016.3.17

2016.03.17 07:40
23,37


Jézus panasza Jeruzsálem ellen
(Lk 13,34-35)

Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
        ApCsel 7,59      
23,38 Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok.         Jer 12,7; 22,5; 1Kir 9,7-8     A templomra utal
23,39 Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!         Zsolt 118,26; Jn 12,13      
24,1


Jézus jövendölése a templomról
(Mk 13,1-2; Lk 21,5-6)

Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit.
               
24,2 Ő azonban így szólt hozzájuk: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.    

Máté evangéliuma

Emlékszem, gyermekoromban néztem a kis csibéket, hogy veszély idején miként menekültek az anyukájukhoz. Amikor a kotlós figyelmeztette őket, odaszaladtak hozzá és szárnyai alá, tollai közé bújtak mindaddig míg a veszély el nem múlt. Milyen biztonságos menedék volt számukra a kotlós. Így próbál bennünket is figyelmeztetni az ÚR Jézus Krisztus, így próbál bennünket is összegyűjteni, de nem akarjuk meghallgatni Őt, nem akarunk Hozzá menekülni és sokakat elér a veszély. Milyen igaza van az Úrnak, amikor emiatt arról beszél, hogy elhagyatottá válnak házaink. Azelőtt gyerekek játszadoztak, futkároztak benne és most mennyi sok üresen maradt ház áll vagy csak egyes egyedül él benne valaki. Ne tévesszük össze, ez a szófogadatlanságnak a következménye, mert az ember biztonsága nem a ház, hanem az ÚR Jézus Krisztus. Tönkremegy minden élet, amely nem Krisztusra van építve. Fogadjuk el hívását, hogy összetudjon gyűjteni bennünket és mindörökre megmaradjon életünk. Ámen