NAPI LELKI MENÜ 2016.2.9

2016.02.09 06:45
9,14


Jézus tanítása a böjtről
(Mk 2,18-22; Lk 5,33-39)

Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek?
               
9,15 Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.                
9,16 Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás.                
9,17 Újbort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is tönkremegy; hanem újbort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad.                
9,18


A vérfolyásos asszony meggyógyítása
Jairus leányának feltámasztása
(Mk 5,21-43; Lk 8,40-56)

Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog.
               
9,19 Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt.                
9,20 És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét,                
9,21 mert ezt mondta magában: Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok.                
9,22 Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.         Más fordítás: meggyógyított      
9,23 Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a furulyásokat meg a zajongó sokaságot,                
9,24 így szólt: Menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt.                
9,25 Amikor azután kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felkelt.                
9,26 És híre ment ennek az egész vidéken.              

Máté evangéliuma - Lassan belemegyünk a böjti időszakba és mint mindig előjön kérdése. Hogyan böjtölni? Mit vonni meg magunktól? Keresztelő János tanítványai és a farizeusok láthatóan is sokat böjtöltek. Jézus tanítványai viszont nem tettek nagy hangsúlyt a böjtre. Kérdőre is vonták őket miatta. De Jézus gyönyörűen megmagyarázta a böjt miértjét. Nem törölte el, nem mondta, hogy nem kell böjtölni, hanem jönnek majd olyan napok, amikor Ő már nem lesz a földön és akkor fognak igazán böjtölni az emberek.

Ha valaki megkérdezné tőlem: Hogyan böjtöljön? Azt tanácsolnám, hogy boruljon le az ÚR előtt és kínálja fel szívét Istennek. Ez a leghatékonyabb böjt az ember életében. Ne gondolja senki sem, hogy böjttel valamit is elérhet az ÚR Jézus Krisztusnál, hogy most bizonyos időre, vagy bizonyos napon megvonom magamtól az ételt és az ÚR cselekedjen kedvem szerint. Böjtöljünk úgy, ahogyan azt Jairus a zsinagóga elöljárója tette. Leborult Jézus előtt és könyörgött meghalt lányáért. Vagy böjtöljünk úgy, ahogyan azt a vérfolyásos asszony tette. Nem kellett hozzá nagy ceremónia, hanem a nagy tömegben csak egyszerűen megérintette Jézust, aki viszonzásul annyit mondott neki: Bízzál, leányom, hited megtartott téged. Ámen