NAPI LELKI MENÜ 2016.2.6

2016.02.06 07:00
8,28


Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat
(Mk 5,1-20; Lk 8,26-39)

Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő; annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni.

               
8,29 És egyszerre felkiáltottak: Mi dolgod velünk, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?                
8,30 Tőlük távolabb egy nagy disznónyájat legeltettek.                
8,31 Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba!                
8,32 Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek! Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe.                
8,33 A legeltetők pedig elfutottak, és a városba érve elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt.                
8,34 Ezután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy menjen el a határukból.                

Máté evangéliuma 

Ahol Jézus megjelenik onnan az ördögöknek menniük kell. Gadarában két veszélyes, gonosz lelkekkel megszállott ember tartotta félelemben az ott élőket. Ahol ők tanyáztak, arra nem mertek menni az emberek. Jézus viszont nem félt tőlük. Ment egyenesen feléjük, mert fel akarta szabadítani a két fogva tartott embert. Az ördögök kiabálni kezdtek: Mi dolgod velünk Isten Fia, azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj bennünket? A gonosz, gyötrődik Jézus jelenlétében. Nem bírja Őt elviselni. Jézus tisztasága, ereje, hatalma nagyon irritálja, ezért inkább odébbáll. A gonosz lelkektől megszállott területek és emberek megtisztítása, olykor veszteséggel is jár. Gadarában az emberek elveszítették e miatt disznóikat, ezért az ÚR Jézus Krisztust inkább tovább küldték. Mi semmiképpen se küldjük az Urat tovább, még ha veszteséget is kell elszenvednünk. Maradjon meg Jézus mindörökre mellettünk. Ámen