NAPI LELKI MENÜ 2016.2.4

2016.02.04 06:35
8,5


Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját
(Lk 7,1-10; Jn 4,46-53)

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt:

               
8,6 Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.                
8,7 Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom.                
8,8 De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.                
8,9 Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! - akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! - akkor megteszi.                
8,10 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.                
8,11 De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában;         Ézs 49,12      
8,12 akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.                
8,13 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.              

Máté evangéliuma 

Egy idegen katona, egy hatalommal bíró pogány százados ment Jézushoz és arra kérte az Urat, hogy gyógyítsa meg szolgáját, aki betegen fekszik az ágyában. Ami meglepő ebben a történetben, és ami engem nagyon megragadott az az, hogy megalázza magát az ÚR Jézus Krisztus előtt. Akinek fegyvere ott lóg az oldalán, és akinek alárendelt katonái és szolgái is vannak, ez azt mondja Jézusnak: „Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám.” A százados jól tudta, hogy Jézusnak csak egy szavába kerül és a betege meggyógyul. El is csodálkozott az ÚR ennek a katonának hitén, hogy egész Izraelben nem talált ilyen nagy hitet. Vajon nálunk talál hitet az ÚR? Milyen hittel rendelkezünk? Milyen hit honol a mi családjainkban, a mi gyülekezetünkben, községünkben, országunkban, népünk között? Az a benyomásom, hogy mindannyian példát vehetünk ettől a kapernaumi századostól. Ámen