NAPI LELKI MENÜ 2016.2.29

2016.02.29 07:38
15,21


A kánaáni asszony
(Mk 7,24-30)

Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére.
               
15,22 És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!                
15,23 Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.                
15,24 De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.                
15,25 Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam!                
15,26 Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.                
15,27 Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak.                
15,28 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És meggyógyult a leánya még abban az órában.              

Máté evangéliuma

 Egy kánaáni pogány asszony képes volt mélyen meghajolni, mélyen leborulni az ÚR Jézus Krisztus előtt, azért, hogy az ÚR meggyógyítsa gonosz lélektől gyötört lányát. Micsoda szeretet, micsoda hit lehetett ebben az asszonyban. Elmenni egy idegen férfihez, aki nem is az ő népéből való, aki egészen más életformát él és mást vall mint az övéi és nem hagyta magát eltoloncolni, eltaszigálni, elvettetni. Még azt is elviselte Jézustól, hogy ebnek volt nevezve.

Mi milyen könnyedén feladjuk Jézushoz való közeledésünket, ha akár egy kicsi akadály is kerül eléje. Felháborodunk, megharagszunk, hátat fordítunk Neki és eltávozunk, holott már olyan közel voltunk Hozzá. Lemondunk róla és így persze, hogy nem érjük el célunkat.

A kánaáni asszony elérte, amiért ment Jézushoz. A lánya meggyógyult, a gonosz lélek eltávozott belőle. Soha ne adjuk fel az Úrhoz való térésünket, akár milyen akadály is kerüljön utunkba, akár mit mondjanak mások, mert csak így szabadulhatunk meg mi is a gonosz lélektől, csak így szabadulhatunk meg a bűntől és minden nyavalyától. Ámen