NAPI LELKI MENÜ 2016.2.27

2016.02.27 07:02
14,22


Jézus a tengeren jár
(Mk 6,45-52; Jn 6,16-21)

Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot.
               
14,23 Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.                
14,24 A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.                
14,25 Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva.                
14,26 Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: Kísértet ez! És ijedtükben felkiáltottak.                
14,27 De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!                
14,28 Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!                
14,29 Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé.                
14,30 Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg!                
14,31 Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?                
14,32 És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.                
14,33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten Fia vagy!                
14,34


Jézus sok beteget meggyógyít
(Mk 6,53-56)

Átkelve Genezáretnél értek partot.
               
14,35 Amikor felismerték őt annak a helynek a lakói, hírül adták az egész környéken, és odavittek hozzá minden beteget,                
14,36 és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék. És aki csak megérintette, meggyógyult.                

Máté evangéliuma 

 A facebookon láttam, ahogyan egy férfi rálép a medence vízére és járni kezdett rajta. Átsétált a túlsó oldalra. A medencében fürdőzők egyáltalán nem ijedtek meg, nem is voltak annyira meglepődve. Hogy milyen trükk lehetett nem tudom? Sokszor elgondolkodtam az igei részen, amikor Jézus a tengeren járt. Elképesztő mutatvány lehetett. Nem is csodálkozom, hogy a tanítványok megijedtek. Péternek volt mersze megkérni az Urat, hogy kilépjen a hajóból és odamenjen hozzá. Jézus azt mondta neki: Jöjj! Péter pedig bátran kilépett és járni kezdett a vízen, míg le nem nézett a mélybe, és az erős szélre, és süllyedni kezdett. Bennünket is hív magához az ÚR, csak merjünk kilépni a megszokott életstílusunknak hajójából és menni az ÚR Jézus Krisztus felé, nem nézni le a mélybe, nem nézni az erős szelet, mert akkor elmerülünk. Ha mégis megtörténne a sülyedésünk, fel kel kiáltanunk: Uram, ments meg! És az ÚR kinyújtja kezét feléd, megragad és megment téged. Ámen