NAPI LELKI MENÜ 2016.2.26

2016.02.26 07:27
14,13


Ötezer ember megvendégelése
(Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)

Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból.
               
14,14 Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.                
14,15 Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak.                
14,16 Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik enni!                
14,17 Ők így válaszoltak: Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk.                
14,18 Ő pedig ezt mondta: Hozzátok nekem ide azokat!                
14,19 Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.                
14,20 Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral.         2Kir 4,44      
14,21 Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.             

Máté evangéliuma 

 Jézus ki akart kapcsolódni. Egyedül akart lenni az Atyával, ezért elment egy lakatlan szigetre, de a sokaság ott is megtalálta Őt. Ugyanis, akik megtapasztalják az ÚR Jézus Krisztus jelenlétét életükben, akik találkoznak vele, meghallják és szívükbe zárják beszédét, azok már nem akarják többé elhagyni Őt. Mert öröm vele együtt lenni. A beteget meggyógyítja, az éhezőt jóllakatja, az erőtlent megerősíti, a szomorkodót megvigasztalja, a bűnöst felszabadítja.

Tegnap megkérdeztem egy embertől: Hisz e Istenben? Azt mondta: Én ateista vagyok, de azért valaminek kell lennie. Sokan így gondolják – válaszoltam. Én találkoztam az ÚR Jézus Krisztussal. Amire ő rám tekintett, elmosolyogta magát és elment. Ment vissza a saját hitetlen világába, a hitetlenek lakta környezetébe. Sajnálom az ilyen embereket, sajnos hitet nem tudok nekik adni. Ilyenkor én is elmennék egy olyan helyre, ahol csak egyedül lennék az Urral és elmondanám Neki a történteket, hogy milyen tehetetlen az ember Nélküle. Hidd el nagyon jó Jézust követni és állandóan vele lenni. Keresd Őt, mert a kereső és éhező megtalálja és többé nem veszíti szem elől. Ámen