NAPI LELKI MENÜ 2016.2.25

2016.02.25 07:32
14,1


Keresztelő János halála
(Mk 6,14; 6,17-29; Lk 9,7-9; 3,19-20)

Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról,
        Lk 23,7     Heródes Antipász, Nagy Heródes fia
14,2 és ezt mondta szolgáinak: Ez az ember Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők.                
14,3 Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe záratta, testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt.                
14,4 János ugyanis azt mondta neki: Nem szabad együtt élned vele!                
14,5 Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották.                
14,6 Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek;                
14,7 ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki.                
14,8 Ő pedig anyja tanácsára így szólt: Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.                
14,9 A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését.                
14,10 Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben.                
14,11 Elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának.                
14,12 Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. 

Máté evangéliuma - Szólás mondás: Ha megmondod az igazat, betörik a fejed!

Keresztelő János megmondta Heródes fejedelemnek az igazat, hogy nem szabad paráználkodnia sógornőjével, ezért nem betörték, hanem mindjárt fejét vesztette. Heródes lefejeztette Jánost.

Itt a kérdés: Megmondani az igazat, vagy elhallgatni? Az igazság elhallgatása gyávaságot jelent. Ha ismerem az igazságot és elhallgatom, akkor ugyan olyan cinkostársa vagyok a hazugságnak, mintha én magam lennék a hazugság. Tudom, nagyon sokan ismerik az igazságot, de elhallgatják, csak azért, hogy ne essen bánkódásuk. Nálunk is igazságtalanságban élnek az emberek. Ugyanis az előző rezsim elvette az egyházi iskolánkat és mind a mai napig nem adta vissza. Igényeltük a presbiteri döntésünk alapján a község vezetőségétől, és majdnem hogy betörték a fejem. Jézus Krisztus az igazság! Róla kell tennünk bizonyságot, ha Őt elhallgatjuk, ha megtagadjuk, akkor Ő is megtagad bennünket. Mindig az igazságot válaszd és szóljad azt. Ne az emberektől félj, hanem a mindenható Istentől.  Ámen