NAPI LELKI MENÜ 2016.2.24

2016.02.24 08:39
13,53


Jézus Názáretben
(Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44)

Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan.
               
13,54 És hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták: Honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő?                
13,55 Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?                
13,56 És a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez?                
13,57 És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.                
13,58 Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.              

Máté evangéliuma - A hitetlenség borzasztó nagy területeket ölt manapság is magára. Hiszünk ugyan minden másban, csak nem Istenben. Hiszünk abban, hogy a facebookon egy lájkolással, egy megosztással ömlik majd a pénz otthonunkba. Másnap jön a postás és hozza a rengeteg pénzt. Nevetséges az egész és mégis mennyien hisznek benne. A kísértő pedig röhög magában. Igen, jött a postás inkasszóval.

Názáretben Jézusról mindent tudtak, hogy ki az apja, kik a testvérei. Csak azt nem akarták tudomásul venni, elhinni róla, hogy Ő, Isten egyszülött Fia, a Messiás, akit régóta vártak. Hitetlenségben nem élhet át sok csodát az ember. Nem tud rajta segíteni az ÚR Jézus Krisztus. Mindenkire érvényes az Úrnak az a mondata: Legyen a te hited szerint! Hidd el, hogy Jézus él! Ha az ördögök is hiszik, akkor te miért nem akarod elhinni? Ha annyi hitünk lenne, mint a mustármag, hegyeket mozdíthatnánk meg, és csodák történnének életünkben. Nem feltétlenül anyagi, hanem lelki csodák, amelyek sokkalta értékesebbek a pénznél. Ámen