NAPI LELKI MENÜ 2016.2.22

2016.02.22 07:48
13,36


A búza és a konkoly példázatának értelme

Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát!
               
13,37 Ő pedig így válaszolt nekik: Az, aki a jó magot veti, az Emberfia,                
13,38 a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai,                
13,39 az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.                
13,40 Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.                
13,41 Az Emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt,                
13,42 és a tüzes kemencébe vetik őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.         Jel 19,20      
13,43 Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!         Dán 12,3

Máté evangéliuma - Érthetőbben nem is lehetne elmagyarázni ezt az igei példázatot, a búza és a konkoly példázatát, mint ahogyan azt Jézus elmagyarázta tanítványainak. Még a gyerekek is kell, hogy értsék, miről van szó. A szántóföld a világ, a vető az Emberfia, az ÚR Jézus Krisztus. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség pedig az ördög, aki elvetette a konkolyt a búza közé. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok, akik a búzát a csűrbe raktározzák és a konkolyt megégetik.

Megtörtént a szereposztás. Eldőlt. Mindenkinek megvan a szerepe.

Vajon lehet rajta változtatni? Igen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Menjünk Hozzá. Járuljunk az ÚR elé, hogy szívünkből eltávolítson minden konkolyt, eltávolítson minden gazt életünkből, nehogy az angyalok összeszedjenek, összegyűjtsenek bennünket is és tüzes kemencébe dobjanak minket. Vessünk el magunktól minden botránkozást, ami megbotránkoztatná az Urat és felkentjeit, hogy felragyogjon az ÚR dicsősége rajtunk, hogy Isten országában fénylegyünk mint a nap. Ámen