NAPI LELKI MENÜ 2016.2.20

2016.02.20 06:49
13,24


A búza és a konkoly

Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.
               
13,25 De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.                
13,26 Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is.                
13,27 A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly?                
13,28 Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt?                
13,29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is.                
13,30 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!         Jel 14,15

Máté evangéliuma - Az ember bevetette szántóföldjét jó maggal. De míg aludt, addig eljött az ellenség és konkolyt vetett közé. Amikor a búza szárba szökkent, akkor láthatóvá vált a konkoly is. Legyünk elővigyázatosak. Ne legyünk alvófélben, ne merüljünk lelki álomba, mert hozzánk is eljön az ellenség és szétszórja ártalmas, fojtó magvait. De ha már megtörtént a baj, ha már az ellenség szétszórta a rosszat, akkor hagyjuk, hadd növekedjenek együtt a jó maggal. Bízzunk mindent az Úrra, mert jön majd az aratás, jön majd az ítélet és akkor minden eldől, minden jóra fordul. A rossz az megég a jó magokat viszont a csűrbe raktározzák, a mennyországba viszik az angyalok. Ne engedjünk hát az ellenségnek, hogy elszórja káros magvait szívünkben. Legyünk éberek minden időben vele szembe. Szüntelenül imádkozzunk és mindenért hálát adjunk az ÚR Jézus Krisztusnak. Ámen