NAPI LELKI MENÜ 2016.2.2

2016.02.02 06:58
7,21


Isten akaratának cselekvése
(Lk 6,46; 13,26-27)

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

               
7,22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?                
7,23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!                
7,24


Aki kősziklára épít
(Lk 6,46-49)

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.

               
7,25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.                
7,26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.                
7,27 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.                
7,28


A Hegyi Beszéd vége

Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,

        Mk 1,22; Lk 4,32      
7,29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. 

Máté evangéliuma

Ettől félek a legjobban, amit az ÚR itt kijelentett: Nem ismerlek benneteket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Nehogy nekünk is ezt mondja majd, amikor zörgetni fogunk ajtaján és nem lesz hova menekülnünk. Amikor prédikálok a gyülekezetnek legszívesebben nem fűznék hozzá semmit sem az igéhez, nehogy félremagyarázzam, nehogy elferdítsem az ÚR beszédét. Nem elég olvasni, nem elég hallgatni az igét, nem elég tudomást szerezni róla, hanem szükséges megcselekedni, mert ha mellőzni fogjuk, akkor olyanok leszünk mint az a házépítő, aki nem a terv szerint építette fel a házát és mindig valamilyen gubanc előjön és nem lesz nyugta benne soha sem. Építsük hát életünket az igére, hogy a lelkünk nyugalomra találjon benne szüntelen. Zörgessünk ajtaján minden nap és tudakoljuk meg az Úrnál, hogy még mit kell elvégeznünk, hogy azt tudja ránk mondani: Jöjjetek Atyámnak áldottai, örököljétek országát. Ámen