NAPI LELKI MENÜ 2016.2.18

2016.02.18 06:43
12,38


Jézustól jelt kívánnak
(Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12)

Akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus: Mester, jelt akarunk látni tőled.
        1Kor 1,22      
12,39 Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele.         Mt 5,27      
12,40 Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.         Jón 2,1      
12,41 Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására; de íme, nagyobb van itt Jónásnál!                
12,42 Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, nagyobb van itt Salamonnál!         1Kir 10,1-10      
12,43 Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál.                
12,44 Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt.                
12,45 Akkor elmegy, maga mellé vesz másik hét lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bemenve megtelepednek ott; és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is.         2Pt 2,20      
12,46


Jézus igazi rokonai
(Mk 3,31-35; Lk 8,19-21)

Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele.
               
12,47 Valaki szólt neki: Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.                
12,48 Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?                
12,49 Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: Íme, az én anyám és az én testvéreim!                
12,50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám.              

Máté evangéliuma - Ki értette meg Jézust? Nagyon kemény mindaz, amit mond. Még anyját és testvéreit sem kímélte. Azokat nyilvánította magáénak, szeretteinek, akik követték és alázattal hallgatták Őt, cselekedték az Ő akaratát, és nem kértek Tőle jelt. Nem elég Jézust messziről követni, távolról hallgatni. Nem állhat kint az ember, amikor Ő bent van, bent van a templomban és prédikál. Bent kell nekem is lennem, ott kell lennem a gyülekezetében, csak akkor érthetem meg, csak akkor válhat valósággá mindaz, amit mond nekem, csak akkor kerülhetem el Isten ítéletét. A külső nem használ semmit, kívülről nem értheti meg az Urat az ember, csak bentről, szívbélileg, mert vagy nem hallja meg teljességében amit mond, vagy félreérti. Ott kell lennünk közvetlen közelében, ahol megjelenik, ahol összegyülekeznek az Ő nevében, hogy ránk is azt mondhassa: Íme az én testvérem, íme az én anyám! Ámen