NAPI LELKI MENÜ 2016.2.17

2016.02.17 06:21
12,22


Jézust Belzebub szövetségesének mondják
(Mk 3,22-30; Lk 11,14-23; 12,10; Mt 9,32-34; Lk 6,43-45)

Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott.
               
12,23 És az egész sokaság megdöbbenve kérdezte: Csak nem ő a Dávid Fia?                
12,24 A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szóltak: Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubbal, az ördögök fejedelmével!                
12,25 Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.                
12,26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, akkor meghasonlott önmagával: hogyan maradhat fenn így az országa?                
12,27 És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok!                
12,28 Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.                
12,29 Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirabolhatja a házát.                
12,30 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol.                
12,31 Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.         Zsid 10,29      
12,32 Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.                
12,33 Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát.                
12,34 Ti viperafajzatok! Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.                
12,35 A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő.                
12,36 De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján:         Júd 15      
12,37 mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek.              

Máté evangéliuma - Gondolkodom. Vajon vipera fajzatnak bizonyulok én az Isten előtt? Milyen az én beszédem, sistergő vagy gyógyító? Jézus kellemetlenné vált egyes népcsoportja előtt, mert mindig megmondta nekik az igazat. Meggyógyította a néma megszállottat. Kiűzte belőle az ördögöt, az pedig megszólalt. Az emberek azon töprengtek, nem e Dávid Fia Ő? Az irigykedő csoport pedig Belzebubnak, az ördögök fejedelmének nyilvánította. Milyen nagy meghasonlás? Ne félj testvérem, ha rosszat mondanak rád az ÚR Jézus Krisztushoz való tartozásod miatt. Te csak cselekedd azt, amivel megbízott téged az ÚR. Tégy Róla bizonyságot minden időben, a többiekkel pedig ne foglalkozz. Majd Isten fog ítélkezni felettük. Ámen