NAPI LELKI MENÜ 2016.2.16

2016.02.16 06:08
12,9


Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton
(Mk 3,1-6; Lk 6,6-11)

Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba,
               
12,10 ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: Szabad-e szombaton gyógyítani?                
12,11 Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki?                
12,12 Mennyivel többet ér az ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton.                
12,13 Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik.                
12,14 A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.                
12,15 Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan. És sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat,                
12,16 és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő,                
12,17 hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált:         Ézs 42,1-4; Róm 15,12      
12,18 "Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.                
12,19 Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon.                
12,20 Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet.                
12,21 És az ő nevében reménykednek majd a népek."              

Máté evangéliuma - A makacs embert nem lehet meggyőzni az igazság felől. Ha elhatároz valamit, abból nem enged. Jézus segíti, tanítja és gyógyítja az embereket, akik hozzá mennek, vagy akikhez Ő megy el. Vannak, akik elutasítják Őt, vádat akarnak emelni ellene, sőt már életére is törnek egyesek. Elhatározzák, hogy megölik őt.

Nézzük meg, hogyan reagál erre Jézus?

Nem lázít, nem szíjt viszályt, nem lármáz, nem szervezkedik ellenük, nem kiabál az utcákon, hanem elmegy, továbbmegy. Az ÚR szereti övéit, és akik követik Őt, azokat mind megsegíti, meggyógyítja. Vajon melyik csoportot választod, a makacs emberek vagy Krisztus csoportját? Válaszd az utóbbit. Hidd el, megéri. Ámen