NAPI LELKI MENÜ 2016.2.12

2016.02.12 07:11
11,1


Keresztelő János kérdése és Jézus válasza
(Lk 7,18-30)

Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban.
               
11,2 János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait,                
11,3 és megkérdezte tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?         Mal 3,1      
11,4 Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok:                
11,5 vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,         Ézs 35,5-6; 61,1      
11,6 és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.                
11,7 Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni?                
11,8 Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak.                
11,9 Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat.                
11,10 Ő az, akiről meg van írva: "Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat."         2Móz 23,20; Mal 3,1      
11,11 Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.                
11,12 Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni.         Más fordítás: erővel nyomul előre      
11,13 Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált.                
11,14 És ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie.         Mal 3,23      
11,15 Akinek van füle, hallja!                
11,16 De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek:                
11,17 Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.                
11,18 Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne!                
11,19 Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.         Péld 8,17-35

Máté evangéliuma - Annak az embernek életében, akinek Jézus megjelenik, beáll az igazi boldogság. Boldog vagy?

Ha annak tartod magad, de az ÚR Jézus Krisztust mellőzöd az életedből, akkor boldogságod csak álcázott, nem igazi tökéletes boldogság. Ha megbotránkozol Jézusban, ha megbotránkozol Isten igéjében, ha megbotránkozol szolgájában, aki hirdeti neked az evangéliumot, legyen az akár kemény vagy simogató beszéd, akkor nem lehetsz igazán boldog. Ahol Jézus megjelenik és ahol befogadják, ott valódi lelki boldogság áll be az emberek életében. Ott elmúlik minden boldogtalanság. Megbotránkoztak Keresztelő Jánosban, aki igazán böjtölt, azt mondták, hogy ördög van benne. Megbotránkoztak Jézusban, aki evett és ivott, azt mondták, hogy falánk és részeges, bűnösök barátja! Ezek alapján, úgy tűnik mintha az embernek sehogyan sem lenne jó az a másik. Hát lehet az ilyen ember boldog? Ha akarjátok fogadjátok el. Akinek van füle, hallja mit mond a Lélek! Ámen