NAPI LELKI MENÜ 2016.2.10

2016.02.10 05:20
9,27


Jézus meggyógyít két vakot
(Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43)

Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!
               
9,28 Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram!                
9,29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint!                
9,30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja!                
9,31 De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken.                
9,32


Jézus meggyógyítja a megszállott némát
(Mt 12,22-24; Mk 3,22; Lk 11,14-15)

Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát.
               
9,33 Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben!                
9,34 A farizeusok viszont ezt mondták: Az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.                
9,35


Az aratnivaló sok, a munkás kevés
(Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35)

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.
               
9,36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.         4Móz 17,17; 1Kir 22,17; Ez 34,4-5      
9,37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:                
9,38 kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.              

Máté evangéliuma - Jézusnak nagyon sok tennivalója volt a betegekkel kapcsolatban. Meghallgatni, kivizsgálni, gyógyítani kellett őket. Valószínű, hogy nem győzte egymaga a tömérdek munkát, tanítani, hirdetni a mennyek országának evangéliumát, beteget, elesetteket, erőtleneket sikeresen gondozni, ápolni. Habár ott voltak a tanítványok mellette, de még nem rendelkeztek a prófétálás, a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Ezért mondja az ÚR Jézus Krisztus, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

A mi életünkben is van úgy, hogy ellep bennünket a tennivaló, a sok gond. Sokszor nem is tudjuk mibe kezdjünk, annyi a munka, hogy nem látszunk ki belőle, de kérni kell az Urat, hogy adjon erőt mindenhez és küldjön munkásokat, segítőket, hogy közösen cselekedjük azt, ami egynek nagyon sok lenne. Ámen