NAPI LELKI MENÜ 2016.1.9

2016.01.09 08:20
13,7


Óvás az idegen tanításoktól, buzdítás a jótékonyságra

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.

        Más értelmezés szerint: magatartásuk következményére     1Kor 4,16; Fil 3,17
13,8 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.         Jel 1,17      
13,9 Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.         Ételekre vonatkozó rendelkezésektől      
13,10 Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak.                
13,11 Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül.         3Móz 16,27      
13,12 Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által.                
13,13 Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva.                
13,14 Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.         Fil 3,20      
13,15 Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.         3Móz 7,12; Zsolt 50,14.23      
13,16 A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.         Fil 4,18; 2Kor 9,12-13      
13,17 Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. 

Zsidókhoz írt levél

Az ember észrevehetően vagy észrevétlenül is napról napra, évről évre változik, és változik körülötte minden. De az ÚR Jézus Krisztus soha nem változik. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz marad. Ugyanaz a felséges ÚR, kegyelmes Isten, ugyanaz a felséges és hatalmas Király, ugyanaz a felséges és igazságon Bíránk, Főpapunk, áldott Főorvosunk, Főtanítónk, Főmesterünk marad mindörökké.

A globális felmelegedéssel még a föld is változik, az évszakok is változatosságukkal egymást követik. A dátumok sem ugyanazok, mert ebben az évben, sem semmilyen más évben nem lehet kétszer január kilencedike, de az Isten Igéje, amelyet szolgái hirdetnek ugyanaz marad mindörökre. Még a szolgái is az Úrnak változnak, de Ő mindörökre ugyanaz a változatlan szeretetreméltó ÚR marad, aki volt, aki van és aki lesz a jövőben is és aki eljövend. Az ige felhívja figyelmünket az ÚR idős szolgáira, akik már befejezték küldetésüket, hogy földi életük végéig segítsük őket és kövessük hitüket.

Idegen tanításoktól ne hagyjuk magunkat félrevezetni. Ajkunkkal tegyünk vallást nevéről. A jótékonyságról és az adakozásról pedig ne feledkezzünk meg, mert ebben is gyönyörködik Isten. Ámen