NAPI LELKI MENÜ 2016.1.8

2016.01.08 06:31
13,1


Buzdítás szeretetre és tiszta életre

A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek.

        Róm 12,13      
13,2 A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg.         1Móz 18,1-8      
13,3 Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.                
13,4 Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten.         Ef 5,; 1Thessz 4,3-8      
13,5 Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."         5Móz 31,6; 1Tim 6,6-10      
13,6 Ezért bizakodva mondjuk: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"         Zsolt 118,6

Zsidókhoz írt levél

Testvéri szeretet? Milyen gyönyörű lehet. De ritkaság. A mai világot inkább a testvéri gyűlölet jellemzi. Soha nem felejtem el Baradlay család történetében Jenő esetét, aki feláldozta életét bátyjáért, Ödönért. Ez csupán egy nagyon szép regény Jókaitól. A sokkalta távolabbi történet viszont már élő igaz.

Több mint két évezrede az ÚR Jézus Krisztus feláldozta életét testvéreiért, meghalt a kereszten és harmadnapra feltámadt. Felment a mennybe, ott ül az Atyaistennek jobbján és onnan intézi hozzánk szavait. Ő nem kívánja tőlünk, hogy mi is ugyanezt tegyük, amit Ő tett, csupán azt, hogy szeressük őket, szeressük testvéreinket. De akárcsak a bűnnek egy picike csírája is ott él bennünk, addig nem leszünk képesek erre a szeretetre. Míg a házasságot nem fogjuk becsülni, a paráznaságnak akárcsak gondolata fog élni szívünkben és míg nem szabadulunk meg az anyagiasságtól, addig nem beszélhetünk testvéri szeretetről. És mint mondjanak azok, akik egyedülállóak, akiknek nincs testvérük? Ez a mai napra adatott ige a keresztyén gyülekezeti testvériségre utal, mert benne azok vagyunk egymásnak.

Meneküljünk az Úrhoz, mert egyedül Ő tudja kitisztítani szívünket a bűntől és kimunkálni bennünk ezt a szeretetet. Ebben más valaki nem tud segíteni. Nem kell félnünk az emberektől, mert Jézus velünk van. Ő örömmel megsegít bennünket. Ámen