NAPI LELKI MENÜ 2016.1.6

2016.01.06 05:41
12,18 Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez         A Sínai-hegyhez     2Móz 19,16-22; 20,18-21; 5Móz 4,11-12; 5,22-27
12,19 vagy trombitaharsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk.                
12,20 Mert nem bírták elviselni a parancsot: "Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni!"         2Móz 19,12-13      
12,21 És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt: "Félelem fogott el és remegés."         5Móz 9,19      
12,22 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez,         Jel 14,1; 21,20      
12,23 az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez,                
12,24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére.         1Móz 4,10

Zsidókho írt levél 

Vajon a mai napon kihez fogsz járulni? Ki lesz az első, akit meglátogatsz?

Áldott dolog az, ha az ember már kora reggel, amikor felébred rögtön a mindenható Istent keresi fel. Az Ő egyszülött Fiához, az új szövetség közbenjárójához, az ÚR Jézus Krisztushoz járul, hogy az ÚR elmondja neki mi lesz a feladata a nap folyamán. Mire kell ügyelnie? Hova kell mennie, kit kell meglátogatnia? Mit kell megtanulnia és elvégeznie?

Kikérni az Úrtól az áldást a parancsolatok betartásához és kötelességének végrehajtásához, hogy az dicséretre méltó legyen.

Ez hasonló ahhoz a példához, amikor a cégnél a dolgozók minden reggel felkeresik főnöküket és megkérdezik tőle, hogy mit cselekedjenek, mit kell elvégezniük munkaidejük folyamán.

Csakhogy tudnunk kell, a mindenható Isten nem egy olyan főnök, aki hasonlóan cselekedne, hasonlóan büntetne feladatunk elmarasztalásában mint a földi. Mert Ő megfenyít, de be is kötöz. Ő erőt ad az erőtlennek, megvigasztalja a szomorkodót, bátorítja az elkeseredettet, hogy mindent el tudjunk végezni időben. Járuljunk hát hozzá minden egyes nap. Ámen