NAPI LELKI MENÜ 2016.1.5

2016.01.05 03:38
12,12


Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg,

        Ézs 35,3      
12,13 és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.                
12,14 Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.         Róm 12,18      
12,15 Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.         5Móz 29,17      
12,16 Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.         1Móz 25,29-34      
12,17 Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atyja megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.         1Móz 27,30-40

Zsidókhoz írt levél 12,12-17

A harc kellős közepén nagyon veszélyes elhagyni az életet biztosító bunkert, nagyon veszélyes elhagyni a lövősáncot, mert nyomban találat érheti az embert. És ha mégsem találja el lövedék, vagy szilánk, mert ügyesen manőverez, mert ügyesen bujkál, akkor utána már nehéz visszatalálni a menedéket biztosító helyre.

Ilyen az Isten kegyelméből való eltávolodás, amikor elhagyom az örök életemet védelmező, lelkem üdvösségét szolgáltató helyemet, és máshol keresem a menedéket, mert úgy gondolom, hogy már nem bírom tovább. Annyira elgyengültek karjaim, annyira legyengültem lelkileg és fizikailag is, gondolván már úgy is mindennek vége, senki sem törődik velem, az ellenség iszonyatosan nyomul előre, hogy a végén megfutamodom. Úgy sem látni már jobb jövőt, ezért éljük ki, élvezzük ki még azt a hátralévő életünket. Azzal a csöpp erőnkkel, amely még megmaradt rohanjunk bele a paráznaságba, az istentelenségbe vagy egyéb káros tényezőbe, életstílusba.

Ezt soha ne tegyük, bármilyen elesettek, gyengék legyünk, örökre maradjunk meg az ÚR Jézus Krisztus kegyelmében. Erősítsük, bátorítsuk egymást, hogy mindvégig megmaradhassunk a szent életet nyújtó kijelölt helyünkön. Ámen