NAPI LELKI MENÜ 2016.1.4

2016.01.04 08:49
12,4


A fenyítés Isten szeretetének jele

Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket,

               
12,5 és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: "Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged,         Jób 5,17; Péld 3,11-12; Jel 3,19      
12,6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad."                
12,7 Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja?                
12,8 Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.                
12,9 Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?                
12,10 Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk.                
12,11 Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.              

Zsidókhoz írt levél 12,4-11

Egy nagyon híres teniszező egyszer interjújában elmondta, hogy neki nem volt gyermekorra. Az édesapja már kiskorától kezdve mindig vitte a teniszpályára. Míg a többi gyerekek játszadoztak, neki akarva akaratlanul edzenie kellett. Az elején neheztelt is a szüleire, de később, amikor már világversenyeket nyert meg, akkor már örült és köszönetet mondott nekik. Nem is bánta, hogy ilyen keményen, szigorúan nevelték.

Isten, lelkünknek Atya is szigorúan nevel bennünket. Meg is fenyít, ha szükséges. Ezzel mutatja ki szeretetét, hogy inkább megfedd mintsem kárhozatba jusson a mi lelkünk. Most még nem értjük, hogy mit miért tesz, de majd később hálásak leszünk érte. Amikor az Atya fenyít, akkor nevel, hogy ne legyünk fattyak és, hogy edzettek legyünk. Fogadjunk el tőle mindent alázatban hála telt szívvel, mert Ő csakis jót akar nekünk. Ámen