NAPI LELKI MENÜ 2016.1.30

2016.01.30 08:03
7,1


A képmutató ítélkezés
(Lk 6,37-38.41-42)

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!

               
7,2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd.                
7,3 Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre?                
7,4 Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből! - miközben ott a gerenda a saját szemedben?                
7,5 Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát. 

Máté evangéliuma

Jézus nem a jusztícia, az igazságügy ellen van, mert a világban nagyon is szükséges ez a szolgáltatás. Ő azt mondja, hogy te, mint hívő ne ítélkezzél mások felett. Ne ítélkezzünk, hogy el ne ítéljenek bennünket. Hagyunk mindent Istenre, mert Ő megfizet mindenkinek érdeme szerint. De ugyanakkor nagyon is kegyelmes a bűnvallókkal szemben. Megkegyelmez mindazoknak, akik előtte megvallják bűneiket. Ne keressük mások szemében a szálkát, miközben a sajátunkban ott van a nagy gerenda. A Golgotai kereszt függőleges oszlopa az, amelyre helyezhetjük a mi szemünkben lévő vízszintes gerendánkat. Attól a pillanattól kezdve, hogy ezt megtesszük, többé nem lesz kedvünk mások felett ítélkezni, mert meglátjuk rajta a mi keresztre feszített Urunkat, az ÚR Jézus Krisztust. Az egyházban is ott vannak a tanácsbírák, de ők is szemük előtt lévő kereszt által döntenek peres ügyekben. Járuljunk mindig a nagy bíránk elé, az ÚR elé, mert Ő igazságot szolgáltat megfelelően mindenkinek. Ámen