NAPI LELKI MENÜ 2016.1.3

2016.01.03 12:53
12,1


Jézus a hit szerzője és beteljesítője

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.

        1Kor 9,25; Fil 3,12-14; 2Tim 4,7-8      
12,2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.                
12,3 Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.              

Zsidókhoz írt levél 12,1-3

Szükséges személyesen találkoznod a hit szerzőjével és beteljesítőjével, az ÚR Jézus Krisztussal, különben nem lesz élő hited, hányattatva leszel ide s tova. Le kell ereszkedned hozzá és elmondanod önmagadról mindent, hogy felszabadítson téged a bűn bilincsei alól és ki tudj lépni a hitetlenségből. Meglátod, milyen csoda történik majd az életedben. Nem kell máshol keresned, sem más valakinél, hanem magadnál. Tedd meg még ma ezt a lépést, hogy higgy és üdvözüljön a te lelked. Ámen