NAPI LELKI MENÜ 2016.1.29

2016.01.29 07:40
6,25


Isten gondviselése
(Lk 12,22-31)

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?

               
6,26 Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?                
6,27 Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is?         Más fordítás: egy arasznyival megnövelni termetét      
6,28 Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak,                
6,29 de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.                
6,30 Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?                
6,31 Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra?                
6,32 Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.                
6,33 Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.                
6,34 Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.                

Máté evangéliuma

A valamire való hosszú várakozás nyugtalanná teszi az embert. Ilyenkor közérzete szinte elviselhetetlen. Ebben az állapotban még mélyebbre süllyedhet, ha nem hagyatkozik az Úrra. Jézus biztatva bennünket azt mondja: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mennyei Atyánk jól tudja, hogy mire van szükségünk. Keressük az Ő országát és minden megadatik nekünk. Ahogyan gondoskodik a madarakról, a mezei virágokról, a természetről, hogyne gondoskodna rólunk, akikért szeretetéből feláldozta egyszülött Fiát, az ÚR Jézus Krisztust. Ha pedig valamit nem ad meg, azt jól tudja, hogy miért teszi, mert jobbat, különbet akar adni. Legyünk hát nyugton, tegyük, amit tennünk kell. Állandóan keressük országát és megtapasztaljuk az Ő csodálatos gondviselését. Ámen