NAPI LELKI MENÜ 2016.1.28

2016.01.28 06:51
6,16


A böjtölés

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

               
6,17 Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,                
6,18 hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.         Egyes kéziratok hozzáteszik: nyilvánosan      
6,19


Az igazi kincs
(Lk 12,33-34)

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják,

        Jak 5,2      
6,20 hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el.                
6,21 Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.                
6,22


A test lámpása
(Lk 11,34-36)

A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz.

               
6,23 Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!                
6,24


Isten és a mammon
(Lk 16,13)

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

        Arám szó, a vagyon, a pénz megszemélyesítése 

Máté evangéliuma

Ebben a mai igeszakaszban Jézus négy elemet hoz elénk. A böjtöt, az igaz kincset, a test lámpását és a szolgálatot. Nem mondja, hogy nem kell böjtölni, hanem megtanít bennünket a böjt helyes gyakorlatára. Milyen az Istennek tetsző böjt? Ez a böjt amiről szó van nem azt jelenti, hogy most ledobjak magamról pár kilót, hanem hogy megszabaduljak a bűneim súlya alól. Az embernek egészen más elképzelése van a böjtről. A kórházban egyik betegnek megemlítettem, hogy lefogytam 16 kilót, mire azt felelte, azért hogy kitisztuljon a testem. Ez csak másodlagos célja a böjtnek. Az első sokkalta fontosabb, hogy Isten megkegyelmezzen nekem és megbocsássa bűneimet. Az Ószövetségben megszaggatták ruháikat, zsákruhát öltöttek magukra, hamut szórtak a fejükre és így böjtöltek. Jézus azt mondja, hogy belsőleg böjtölj, lelkileg böjtölj, többé ne táplálkozz a bűn eledelével, hanem teljesen szabadulj meg tőle. Az igazi kincses eledelből táplálkozz, amely nem okoz neked gyomorgörcsöket és el sem veheti senki sem tőled. Általa tisztul nemcsak a lelked, hanem a tested is. Kitisztul a szemed is és világosan fogsz látni. Többén már nem fogsz akarni szolgálni a bűnnek, a mammonnak, hanem az élő Istent fogod követni. Nem barátkozhatsz egyszerre Krisztus gyűlölőivel és egyben Krisztussal. Csodálkozom azokon az embereken, akik ilyen kettős barátságban akarnak élni. Képtelenség! Ezért gondold át nagyon jól mindezeket és cselekedj, ahogyan Krisztus megköveteli tőled. Ámen