NAPI LELKI MENÜ 2016.1.27

2016.01.27 06:18
6,5


Az imádkozás
(Lk 11,1-4)

Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat.

               
6,6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged.                
6,7 Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.                
6,8 Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.                
6,9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,                
6,10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;                
6,11 mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,                
6,12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;                
6,13 és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.         A vers második fele egyes kéziratokban hiányzik      
6,14 Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.         Mk 11,25-26      
6,15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. 

Máté evangéliuma

Az imádság a lélek lélegzetvétele. Úgy, ahogyan a testünknek szüksége van oxigénre, úgy a lelkünknek is szüksége van lelki szférára, és ezt imádság által érhetjük el. A mennyei térbe való bejutás ez által válik valósággá. Összeköttetés a földi, a testi, az emberi az istenivel, a lelkivel. Úgynevezett drót, amelyen keresztül kapcsolatba lépünk az isteni világgal, kapcsolatba lépünk magával a Teremtővel. Nem szükséges hozzá semmilyen készülék, elég ha a kezünket összekulcsoljuk és megszólalunk. Megszólítjuk a mindenható Istent, a mennyei Atyánkat, aki az ÚR Jézus Krisztus által lett azzá. Elmondunk neki mindent önmagunkról. Nem szükséges, hozzá hangos bemondó, elég ha gondolatban az ÚR elé tárjuk dolgainkat, ügyeinket és biztosan meghallgatásra találnak.

Jézus megtanította tanítványait egy rövid, de gyönyörű imádságra, amelyben minden szükséges megtalálható. Ez a Miatyánk. Lélegezd hát be és megtapasztalod annak kellemes és éltető hatását. Dániel a babiloni fogságban naponta szobájában térdepelve háromszor is gyakorolta ezt a lelki lélegzetvételt. Próbáld ki te is, hadd hassa át egész lényedet. Ámen