NAPI LELKI MENÜ 2016.1.25

2016.01.25 07:04
5,33 Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!"         2Móz 20,7; 3Móz 19,12; 4Móz 30,3; 5Móz 23,22-24      
5,34 Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa,                
5,35 sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;                
5,36 de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé.                
5,37 Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.         2Kor 1,17; Jak 5,12      
5,38 Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért."         2Móz 21,24; 3Móz 24,20; 5Móz 19,21      
5,39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is!                
5,40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is!                
5,41 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!                
5,42 Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől!                
5,43 Hallottátok, hogy megmondatott: "Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet."         3Móz 19,18      
5,44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,         Lk 6,27-28; ApCsel 7,60; 1Pt 3,9; Róm 12,14-20     Egyes kéziratok hozzáteszik: áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket;; Egyes kéziratok hozzáteszik: és gyaláznak
5,45 hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.                
5,46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?                
5,47 És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?                
5,48 Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.         3Móz 19,2; 5Móz 18,13      

Máté evangéliuma

A mai világban az ember sok mindent hall a médián keresztül. Belőle sok minden fontos, de a legfontosabb az, amit az ÚR Jézus Krisztus üzen nekünk e hét elején. Három fő témára teszi a hangsúlyt. Az első az eskü. A régieknél nem volt szabad megszegni az esküt. Jézus viszont azt mondja, hogy egyáltalán ne esküdjél, de ha már egyszer igent mondtál valamire, akkor az legyen mindenkor igen. Soha ne változtass rajta, és ha valamire nemet mondtál, akkor az legyen mindenkor nem. Mondj igent Istennek és nemet az ördögnek és ez így maradjon örökre.

A másik, a szemet szemért, fogat fogáért. Jézus azt mondja, hogy aki megüt egyik oldalról, tartsd oda a másik oldaladat is. Teljesen elveti az erőszak visszafizetését.

A harmadiknál megmondatott szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Az ÚR viszont azt mondja, hogy szeressük ellenségünket is és imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket, hogy legyünk mennyei Atyánknak áldott gyermekei. Ámen