NAPI LELKI MENÜ 2016.1.23

2016.01.23 06:39
5,17


A törvény magyarázata

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.

        Róm 3,31; 10,4      
5,18 Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik.         a görög ábécé legkisebb betűje      
5,19 Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.         Jak 2,10      
5,20 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.         Isten akaratának megfelelő élet     Róm 10,3; Fil 3,9
5,21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: "Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet."         2Móz 20,13; 5Móz 5,17      
5,22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! - megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.         Ef 4,26; Jak 1,19-20; 3,6     Egyes kéziratok hozzáteszik: ok nélkül
5,23 Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened,                
5,24 hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat!                
5,25 Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj!                
5,26 Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig.             

Máté evangéliuma

Sokan úgy vélik, hogy a törvény paragrafusának szimbóluma kacskaringós, ezért ki lehet kerülni, ki lehet magyarázni, figyelmen kívül lehet hagyni. Viszont Isten törvényében nincsen semmilyen szimbólum, nem ismer semmilyen kacskaringósságot, nem lehet kikerülni, kimagyarázni. Míg a földi törvényszegők közül sokan megússzák kihágásuknak büntetését, addig Isten törvényének ellenszegülői mindannyian elnyerik méltó büntetésüket. Az Úrnál nincs pardon, nincs lekenyerezés, megvesztegetés, mindenkire egyformán érvényes törvénye. Hogy legyen még érthetőbb mindenki számára, ezért az ÚR Jézus Krisztus alaposan megmagyarázza és magyarázatában még jobban szigorítja. Ezért zárjuk mindannyian jól a szívünkbe, hogy ne menjünk ítéletre, hogy elkerüljük azt. Jézus mondja: Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe! Ámen