NAPI LELKI MENÜ 2016.1.21

2016.01.21 06:35
5,1


A HEGYI BESZÉD
Bevezetés

Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.

               
5,2 Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:                
5,3


Kik a boldogok?
(Lk 6,20-23)

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

        akiknek szükségük van Istenre      
5,4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.         Ézs 61,2-3      
5,5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.         Zsolt 37,11      
5,6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.         Zsolt 42,2-3; Ézs 55,1-2; Jn 6,35      
5,7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.         Mt 25,35-46; Jak 2,13      
5,8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.         Zsolt 24,3-4; 51,12      
5,9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.         Zsid 12,14      
5,10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.         1Pt 3,14      
5,11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.         1Pt 4,14      
5,12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.         ApCsel 7,52; Jak 5,10

Máté evangéliuma

Nagyon szeretem Jézusnak a hegyen elmondott beszédét. Csodálatos egy tanítás. Az élet minden területére kiterjed. A mai napon a boldogsággal kezdi, hogy kik lehetnek azok. Én most az ellenkezőjére világítanák rá. Kik nem lehetnek boldogok?

Nem lehet boldog az, aki lelkileg nem szegény!

Nem lehet boldog az, aki nem tud sírni a bűnei miatt, soha nem lesz megvigasztalva, mert nincs szüksége rá!

Nem lehet boldog az, aki nem szelíd, nem fogja örökölni a földet! Vajon milyen földet örökölhet az ember, ha egyszer eltávozik róla? Az ígéret földjét, a mennyeit, amelyet megígért az Atya az Őt szeretőknek.

Nem lehet boldog az, aki nem éhezi és nem szomjúhozza az igazságot! Az igazság, maga Jézus Krisztus!

Nem lehet boldog az, aki nem irgalmas, mert soha nem nyer irgalmat!

Nem lehet boldog az, akinek nem tiszta a szíve, mert nem látja meg Istent!

Nem lehet boldog az, aki nem él békében, nem törekszik békességre, soha nem fogadja el őket Isten gyermekeivé. Nem adoptálja őket.

Nem lehet boldog az, akit nem üldöznek az igazságért, nem örökölheti a mennyek országát!

És nem lehetnek boldogok azok, akiket nem gyaláznak és nem üldöznek Krisztusért, nem beszélnek róluk rosszat!

Nem örülhetnek és nem ujjonghatnak, mert nem lesz jutalmuk a mennyben!

Nem igazi öröm és nem igazi boldogság az, amelyben jelenleg leledznek, akik a világnak élnek! Vizsgáld meg önmagad ennek tükrében, és ha csak egy is hiányzik életedből, nem lehet teljes a boldogságod és örömöd! Ámen