NAPI LELKI MENÜ 2016.1.20

2016.01.20 07:51
4,23


Jézus tanít és gyógyít
(Mk 3,7-12; Lk 6,17-19)

Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.

               
4,24 El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket.                
4,25 Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.                

Máté evangéliuma

A tudományok felett habilitált Jézus bejárta az egész országot tanítványival, segédjeivel, akiket kiválasztott. Tanította a népet az egészséges életre és gyógyított mindenféle betegséget. Nem volt olyan betegség, amelyet nem tudott volna meggyógyítani. Hiszem, hogy ma is képes bármilyen nyavalyából kigyógyítani a beteget, az elesettet. Hiszem, hogy képes bárkin segíteni, tanácsolni, hogy helyreálljon egészségtelen állapota, csak meg kell Őt találnod, fel kell Őt keresned és követned kell Őt, követned kell utasításait, ahogyan a szegényekből, elesettekből, sokféle betegségből, kíntől gyötört szenvedőkből, megszállottakból, holdkórosokból és bénákból álló nagy sokaság követte. Ámen