NAPI LELKI MENÜ 2016.1.2

2016.01.02 08:19
11,30 Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át.         Józs 6,12-21      
11,31 Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta.         Józs 6,22-25; 2,1-21      
11,32 És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról.         Bír 6,11; 8,32; 4,6-5,31; 13,2-16,31; 11,1-12,7; 1Sám 16,1-1Kir 2,11; 11,1-25,1      
11,33 Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be,         Dán 6,2-28      
11,34 tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.         Dán 3,1-30      
11,35 Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük.         1Kir 17,17-24; 2Kir 4,25-37      
11,36 Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is.         1Kir 22,26-27; 2Krón 18,25-26; Jer 20,2; 37,15; 38,6      
11,37 Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok,         2Krón 24,21      
11,38 akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban.                
11,39 És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret,         1Pt 1,10-12      
11,40 mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.              

Zsidókhoz írt levél 11,30-40

Az év kezdetén a Szentírásból figyeld, vizsgáld meg és tanulmányozd a hit hőseinek életeit, amelyeket megelevenített, elénk hozott, felsorakoztatott a Zsidókhoz írt levél 11 része. És az ő hitük szerint tedd mérlegre a te hitedet is. Még mindig jól érzed magad ebben a Krisztust és híveit el nem fogadó, üldöző bűnös világban? Ha nem szenveded akár egyet is a felolvasott bántalmak közül, akkor még nagyon könnyű a hited. Többet kell rá helyezned, hogy nehezebb legyen, hogy elnyerd az Írás jó bizonyságtételét és teljesüljön be rajtad Isten ígérete az ÚR Jézus Krisztus által. Ámen