NAPI LELKI MENÜ 2016.1.19

2016.01.19 06:30
4,18


Jézus elhívja első tanítványait
(Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.

               
4,19 Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.                
4,20 Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.                
4,21 Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta.                
4,22 Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.              

Máté evangéliuma 

Vajon, milyen kritériumok alapján választja ki Jézus tanítványait?

Melyek lehetnek azok, hogy valakinek azt mondja az ÚR, kövess engem? Jézus jár és figyeli az embereket, hogy milyenek, milyen a hétköznapi életük. Egyszerű, dolgos embereket választ ki, akik nem zsebre tett kézzel járnak vagy állnak a munka felett, tevékenységük felett, hanem azokat, akik becsületesen dolgoznak, becsületesen végzik feladatukat. Nem haszonlesők. Nem megy a papneveldébe, sem a bölcsekhez, sem az írástudókhoz, sem a piacra, sem a bizniszesekhez, hanem a munkában lévőket figyeli és szólítja meg.

A mai napon téged is szemügyre vesz. Vajon kiválaszt téged, hogy követője légy?

Nagyon boldog lehetsz, ha már az vagy, annak érzed magad. Kövesd Őt, ne maradj le Tőle. Járj szorosan nyomdokaiban és ne menj más irányba. Meglátod nagyon egy kifizetődő követés, követni az ÚR Jézus Krisztust. Jutalma örök élet. Ámen