NAPI LELKI MENÜ 2016.1.18

2016.01.18 06:37
4,12


Jézus prédikálni kezd
(Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.

               
4,13 Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,                
4,14 hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált:                
4,15 "Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája!         Ézs 8,23-9,1      
4,16 A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad."                
4,17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!         Mt 3,2

Máté evangéliuma 

Én sem tudok egyebet mondani nektek azon kívül, amit az ÚR Jézus Krisztus mondott, hogy „Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa.”

Ez az első lépés, amit az embernek meg kell tennie, hogy bejuthasson a mennyei országba. Természetesen, ha egyáltalán akarja, ha szándékában áll ez a csodálatos eltökéltség.

Most az ÚR környékünkön telepedett le, annak a népnek területén, amely elég mély sötétségben lakik. Az elmúlt rezsimnek ideológiája juttatta ezt a népet ilyen mély vakságba, a halál földjének árnyékába, de most nagy világosság ragyog fel rá.

Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

Felragyogott már ez a világosság életed minden területén, felragyogott szívedben, hogy bevilágítsa jártadat, foglalatosságodat, hogy bejuthass Isten csodálatos világába?

Ha még nem látod ezt a világosságot, akkor arra kérlek ne késlekedj egy percet se megtérni Hozzá. Bizonyíthatom neked, hogy gyönyörű egy világosság! Ámen