NAPI LELKI MENÜ 2016.1.16

2016.01.16 06:39
3,13


Jézus megkeresztelése
(Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

               
3,14 János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?                
3,15 Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki.                
3,16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll.                
3,17 És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.         Zsolt 2,7; Ézs 42,1; Mt 12,18; 17,5      

Máté evengéliuma

Jézusnak nem kellett volna megkeresztelkednie, mert neki egyáltalán nem volt semmilyen bűne, hogy le kellett volna mosnia magáról. De, hogy betöltse az igazságot ezért kérte Keresztelő Jánost, hogy tegye meg, hogy keresztelje meg Őt, mert ez illik Hozzá. Ugyanis a keresztség nélkül nem töltődik be az igazság. Mindenki életében végbe kell mennie ennek a folyamatnak, különben nem jut be az Isten országába. Habár a földi keresztség csak jelképe a mennyei keresztségnek, de szükséges, hogy az ember, így is meg legyen keresztelve. Az igazság az, hogy az ember bűnös. Minden ember bűnös, legyen az férfi vagy nő, csecsemő vagy felnőtt, mindenkinek meg kell keresztelkednie, hogy megszabaduljon a bűnöktől, hogy Jézus, a kegyelmébe tudja őt zárni. Ez a jelképes keresztség is fontos, de még fontosabb a Krisztus általi keresztség, ahol nem a víz és az ige által történik ez a szertartás, hanem a Szentlélek és az ige által, aki belsőleg kereszteli meg az illetőt. Vannak olyanok, akiknek egyszerre megy végbe mindkét folyamat, de több esetben később megy át az utóbbi keresztségen. Szívből kívánom mindenkinek, hogy elérjék mindkét keresztséget. Ámen