NAPI LELKI MENÜ 2016.1.15

2016.01.15 06:03
3,1


Keresztelő János
(Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)

Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában:

               
3,2 Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!         Mt 4,17; Mk 1,15      
3,3 Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!"         Ézs 40,3      
3,4 János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz.         2Kir 1,8      
3,5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke;                
3,6 és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.                
3,7 Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?         Mt 12,34; 23,33      
3,8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,                
3,9 és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.         Jn 8,33; Róm 9,7-8; Gal 4,21-31      
3,10 A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.         Mt 7,19; Lk 13,7      
3,11 Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.         ApCsel 1,5      
3,12 Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.              

Máté evangéliuma

Emberek. Asszonyok és férfiak, gyerekek és felnőttek, nagyon figyeljetek az igére, mert az ige a Mindenható Isten igéje, amely önmaga is prédikál. Nem kell hozzá Keresztelő János, sem senki más, elég ha alaposan átgondolod és megszívleled, amit benne olvastál. Most ne abba merülj el, hogy mi vesz körül téged, milyen gondok, nehézségek nyomasztanak, milyen slamasztikába jutottál, mi vár téged e mai napon, hanem, hogy mit üzen az ÚR neked. „Térjetek meg, mert elközelített Isten országa”. Ez nem egy olyan ország mint az Európai Uniós országok közül egyike, hogy bármikor, bárhogyan, bármivel és bárkivel átléphetem határát, mert szigorú feltételei vannak. Olyan kivizsgáláson kell keresztülmennie az egyénnek, amely nem földi, nem emberi, hanem isteni. Alaposan átvizsgálja az embert, nem titkolhat el semmit sem előle, nem takargathat, nem hazudhat, nem magyarázkodhat, mert olyan ez a kivizsgálás, mint egy tökéletes átvilágítás. Mindent észrevesz az emberben és az emberen, ami nem tiszta, amely nem ment át a megtérés folyamatán, amely nem vetkőzte le önmagáról és magából a bűnt. Menjünk hát még ma az igéhez, magához az ÚR Jézus Krisztushoz, hogy kivizsgáljon és megtisztítson bennünket minden Isten országába nem engedélyezett dologtól, hogy már ma átléphessük csodálatos országának határát. Ezt szívből ajánlom mindenkinek. Ámen