NAPI LELKI MENÜ 2016.1.13

2016.01.13 06:32
2,1


A napkeleti bölcsek imádják Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,

               
2,2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.                
2,3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.                
2,4 Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.                
2,5 Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:                
2,6 "Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."         Mik 5,1-3      
2,7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag,                
2,8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!                
2,9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.                
2,10 Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.                
2,11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.                
2,12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. 

Máté evangéliuma

Vannak emberek akik, nem kímélve erejüket, idejüket, vagyonukat, hosszú utat megtéve az ismeret és a bölcsességkutatás után jutnak el egészen céljukhoz, Jézushoz, magához az ismeret és a bölcsesség forrásához, magához az ismerethez és a bölcsességhez. Ilyenek voltak az igében említett emberek. Persze, vannak olyanok is, akiknek az ÚR saját maga jelenti ki, ismerteti meg önmagát. És vannak olyanok is, akiket mások visznek el Jézushoz. Most az első csoport tagjait vegyük szemügyre, szemlélet alá. Vajon, mi késztette őket, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzanak. A vágy, vagy valami belső indíttatás? Nem tudjuk, csak egyszerűen megjelentek a felszínen, megjelentek az írás hasábjain. Előjöttek az ismeretlenből az ismeretbe. Hogyan találhatták meg Jézust, Isten egyszülött, világra jött gyermekét? Volt egy nagyon jó működőképes GPS navigátoruk, a csillag, amely mutatta nekik az utat. Ha éjszaka felnézünk az égre, akkor álló csillagokat látunk, olykor- olykor hullóakat is, zuhanó égő üstökösöket, vagy a légi közlekedőmű fényét, villogását. Abban az időben nem voltak planetáriumok, csillagászati távcsövek, hogy közelebbről is figyelhették, szemügyre vehették volna a csillagok állását. Ez a csillag, amely elvezette őket Jézushoz valamilyen különleges csillag lehetett. Nekünk is van egy úgynevezett csillagunk, egy tökéletes GPS-ünk, a „Szentírás”, amely tökéletesen elvezet bennünket Jézushoz. Használjuk hát minden nap, nem kímélve erőnket, időnket, sem vagyonunkat. Ámen