NAPI LELKI MENÜ 2016.1.12

2016.01.12 06:39
1,18


Jézus Krisztus születése

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.

        Lk 1,27.35      
1,19 Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.                
1,20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.                
1,21 Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.         Lk 1,31.77; 2,21; ApCsel 4,12      
1,22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:                
1,23 "Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.         Ézs 7,14      
1,24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt,                
1,25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.         Lk 2,7.21     Egyes kéziratok szerint: elsőszülött fiát

Máté evangéliuma

Egy gyermek születése többnyire örömöt hoz a családba. Hogy miért? Mert életet jelent, az élet továbbvitelét jelenti, hogy nem szűnik meg az élet a földön. Ez így is van rendjén. De nekünk nemcsak ez a feladatunk, hogy ezt az életet vigyük tovább, hanem hogy ebben a földi életben megtaláljuk az örök életünket, a mennyeit. Sokan úgy gondolják, hogy az örök élet a gyermek, az utód megszületésében található, fedezhető fel. Téves egy elmélet. Mert az örök életet csakis abban a megszületett gyermekben, Jézusban találhatjuk meg, érhetjük el, akiről bizonyságot tesz az ige. Csakis benne tulajdoníthatjuk magunknak az örök életet. Csakis akkor, ha bennünk, a szívünkben is megfogan és megszületik Jézus. Máriát nem érintette férfi, de a Szentlélek által megfogant benne Isten gyermeke. Menjünk mi is a Szentlélekhez, hogy általa és Isten igéje által foganjon meg bennünk is Jézus, szülessen meg és nőjön naggyá, hogy mi is bizonyságot tudjunk tenni róla szeretteinknek, és hogy örömöt szerezhessünk, beteljék életünk örömmel. Ámen