NAPI LELKI MENÜ 2016.1.11

2016.01.11 07:25
1,1


Jézus Krisztus származása
(Lk 3,23-38)

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.

        2Sám 7,12; Ézs 11,1; Lk 2,4; ApCsel 2,30; Róm 1,3; Gal 3,16; Jel 22,16      
1,2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.                
1,3 Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám.                
1,4 Rám fia volt Ammínádáb, Ammínádáb fia Nahsón, Nahsón fia Szalmón.                
1,5 Szalmón fia volt Ráhábtól Bóáz, Bóáz fia Ruthtól Óbéd, Óbéd fia Isai.                
1,6 Isai fia volt Dávid király.Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.                
1,7 Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá.                
1,8 Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uzzijjá.                
1,9 Uzzijjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás.                
1,10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás.                
1,11 Jósiás fia pedig Jekonjá és testvérei, a babiloni fogságba vitel idején.         2Kir 24,14; Jer 27,20      
1,12 A babiloni fogságba vitel után: Jekonjá fia volt Sealtíél, Sealtíél fia Zerubbábel.                
1,13 Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím, Eljákím fia pedig Azór.                
1,14 Azór fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd.                
1,15 Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób.                
1,16 Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.                
1,17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék. 

Máté evangéliuma

Olvasd az evangéliumot, az örömüzenetet, Jézus nemzetségtáblázatát.

Valóban örömöt jelent neked? Ha igen, akkor érezned kell a szívedben. Ott kell, hogy éljen az öröm, hogy minden bánatodat eltöröljön.

A nemzetségkönyvének végén ott kell, hogy legyen a te neved Jézus szent vérével felírva, mert akkor senki sem törölheti ki onnan. Ha csak közönséges írószerrel lesz felírva, az nem ér semmit, az nem lesz érvényes, mert idővel kifakul. Olvashatatlanná válik, teljesen eltűnik. Ezért menj még ma Jézushoz és bizonyosodj meg nála neved felől, hogy ott található e a nemzetségkönyvében. Mert Ő még ma is vérzik érted. Borulj le előtte, hogy a dicsőséges, drága szent vére a te nevedet is feljegyezze könyvébe, hogy teljessé váljék örömöd szívedben. Ámen