NAPI LELKI MENÜ 2015.2.8

2016.02.08 07:11
9,9


Jézus elhívja Mátét
(Mk 2,13-17; Lk 5,27-32)

Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt.
               
9,10 És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz.                
9,11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?                
9,12 Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.                
9,13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: "Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot." Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.         1Sám 15,22; Hós 6,6

Máté evangéliuma - Akár milyen kicsi dologgal, máris rohanunk az orvoshoz, hogy gyógyítson meg bennünket. Régebben ez nem így volt, otthon próbáltuk kikúrálni magunkat. Immunrendszerünk meg van bolygatva, le van gyengülve, ezért aktiválni kell. De hogyan? Állandó mozgással, sporttal, napi edzéssel. Az egészséges ember nem fog menni orvoshoz, csak a beteg. Így van ez lelki állapotunkkal is. A bűn által lelkünk legyengül, ezért orvosolni kell. De hogyan? Állandó imádkozással, napi ige olvasással.

A beteg embernek orvosra van szüksége, a bűnösnek viszont az ÚR Jézus Krisztusra. A magát igaznak tartó ember nem fog menni az Úrhoz. Neki nincs szüksége kegyelemre, de a magát bűnösnek érző és valló eléje megy.

Isten úgy alkotta meg az embert, olyan immunitással ajándékozta meg, hogy ellen tudjon állni minden betegségnek. Csakhogy a bűn által ez a védő rendszer megromlott, legyengült, ezért helyre kell állítani, meg kell erősíteni és ezt csak az ÚR tudja megtenni. A betegség nagyon sok esetben összefüggésben van a bűnnel, ezért hívja Jézus a bűnösöket magához, hogy kegyelmet tudjon biztosítani számukra és védő rendszert a betegség ellen. Kövessük hát Őt! Ámen